S kresťanskou tradíciou na našom území úzko súvisia aj patróni, ktorí mali ľuďom pomôcť prekonať ťažké časy a ochrániť ich. Svojho patróna získava každý kresťan pri krste. Okrem ľudí majú svojich patrónov aj obce, územia, či rôzne oblasti ľudského života.
Patrón súvisel často krát so spôsobom obživy, či povolania.

Počas 2.sv. vojny bolo Srňacie spravodajskou centrálou dolnej Oravy. Pôsobila tu  známa partizánska skupina Signál pod vedením veliteľa Emila Kováčika. Srňacie poskytlo útočište aj iným  utečencom pred fašizmom, ktorí sa tu rozhodli ukryť najmä po vypuknutí Slovenského národného povstania v roku 1944. Medzi inými aj šesťčlenná rodina Jozefa  Spitza, kantora židovskej náboženskej obce z Dolného Kubína.

Niekdajšia najmenšia obec na Orave, nachádzajúca sa vo vysokopoloženom údolí Pucovskej vrchoviny, medzi obcou Pokryváč a mestom Dolný Kubín. Pôvodne tu bol panský majer, pravdepodobne so stanovišťom pre srny.
Prvá písomná zmienka o Srňacom je z roku 1548, kedy ho kráľ Ferdinand I. spolu s Leštinami a Osádkou donačnou listinou daroval  hradnému dôstojníkovi Vácvalovi Zmeškalovi.

Partneri

topmarketing logo1

 el logo nov

 

Kontakt

Združenie Femina a spol.   Partizánska cesta 1513               02601 Dolný Kubín

Email: srnacie@gmail.com

Website: www.srnacie.eu

Join our Newsletter

Sign up for our newsletter for all the
latest news and information

 

Newsletter brought to you by MailChimp.

Reklama