fasiang srnacie workshop workshop4

Vitajte

Vítame vás na stránke Združenia Femina a spol., ktorá je venovaná činnosti nášho občianskeho združenia a taktiež zaujímavej dedinke Srňacie.  
Na tejto webovej stránke nájdete informácie o našich aktivitách, pripravovaných projektoch a podujatiach, ale taktiež informácie týkajúce sa niekdajšej najmenšej dedinky na Orave. Dnes je Srňacie prímestskou časťou Dolného Kubína.
 

Pripravujeme

19navrat do historie

plagat srnka 2023

 

 

 

Hlavné ciele

Združenie Femina bolo založené s cieľom približovať verejnosti významné osobnosti kultúrno-spoločenského života regiónu, oživovať kultúrne tradície a zveľaďovať skoro zabudnutú dedinku Srňacie. Úlohou Združenia Femina a spol. je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti kultúry, histórie a ľudových tradícií na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. Ďalším účelom tejto organizácie je organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí za účelom poskytnutia priestoru na prezentáciu novým talentom vo všetkých odvetviach záujmovo - umeleckej činnosti (súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy). Združenie taktiež vyvíja aktivity na zachovanie, ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok v regióne.

Organizované podujatia

Združenie Femina od svojho vzniku organizuje niekoľko cyklických podujatí:
• Fašiangy v Srňacom
• Jánske spevy
• Seniorenky
• Návrat do histórie
• Workshop Srnka
• Katarínsky večierok
• Koledy v prírode


V roku 2016 pribudli dve nové podujatia:
• Mierový pochod po stopách Spitzovcov
• Vianočné seniorenky


Združenie Femina taktiež pre verejnosť usporadúva tematické večere zamerané na lokálnu históriu a zvykoslovie. Všetky podujatia sú pre verejnosť prístupné bezplatne. Naše združenie ich organizuje z financií získaných z rôznych projektov a 2% daní. Najväčším podporovateľom je mesto Dolný Kubín, ktoré nám každoročne poskytne finančnú podporu v rámci projektu „Šanca pre všetkých“ na podujatie Návrat do histórie. Ide o najpopulárnejšie a najnavštevovanejšie podujatie Združenia Femina, ktoré sa koná už viac ako 12 rokov. Podujatie vzniklo ešte pred založením združenia a bolo jedným z popudov k jeho vzniku. Cieľom podujatia je prinavrátiť život kedysi najmenšej dedinke na Orave, dnes mestskej časti Dolného Kubína. Vždy v letných mesiacoch Srňacie ožije históriu. Dedinku navštívi zemepán Zmeškal z Leštín, spolu so zbrojnošmi, ktorí prišli vybrať od obyvateľov dane. Predvádzajú sa staré remeslá, pamätníci spomínajú na staré časy, čítajú sa záznamy z kroniky, atmosféru dopĺňa ľudová hudba a rôzne kultúrne vystúpenia. Súčasťou tohto podujatia je aj niekoľkodňový workshop, ktorého sa zúčastňujú mladý umelci z celého Slovenska aj zo zahraničia. Workshop vznikol v spolupráci s umelcami v zoskupení TATRART, ktorí chceli pridať ruku k dielu a oživiť tým Srňacie. Cieľom do budúcnosti je vytvoriť pre umelcov zo Srňacieho miesto, kde môžu hľadať svoju inšpiráciu.
Ďalším obľúbeným podujatím sú Fašiangy v Srňacom. Cieľom je pripomínať si staré ľudové zvyky, ktoré boli dlhé stáročia súčasťou našej kultúry a z rôznych dôvodov sa z nášho života vytratili. Súčasťou podujatia je aj pochovávanie basy, sprievod dedinou, či ochutnávka tradičných fašiangových dobrôt.
V roku 2016 sme usporiadali I. Mierový pochod po stopách Spitzovcov. Nápad zorganizovať toto podujatie vznikol po vzhliadnutí dokumentu o Tiborovi Spitzovi. Na základe kontaktu, ktorý poskytla Evke Lofajovej Janka Greššová, sa začalo rodiť veľké priateľstvo s Tiborom Spitzom, ktorý v horách na Srňacom spolu so svojou rodinou prežil holokaust a hrôzu 2. svetovej vojny.
Cieľom podujatia je pripomínať verejnosti udalosti z čias 2.sv. vojny a uctiť si rodinu Spitzovcov. Prvý ročník podujatia mal veľmi kladný ohlas aj vďaka priamej účasti Tibora nie len u Kubínčanov, ale aj u Slovákov žijúcich za veľkou mlákou, ktorí filmový dokument o Tiborovi Spitzovi vytvorili.

Úprava okolia v Srňacom

Naše združenie sa snaží v rámci svojej činnosti organizovať aj brigády, pri ktorých sa skrášľuje Srňacie a jeho okolie. Dobrovoľníci, členovia združenia a aj miestni obyvatelia svojpomocne upravujú a skrášľujú okolie starej zvoničky v Srňacom, ktorá stala symbolom nášho združenia.
Cieľom je vybudovať z tejto krásnej lokality oddychovú zónu pre turistov, ale aj pre obyvateľov a chalupárov. Vďaka finančnej podpore Konta Orange sa nám v roku 2009 podarilo vybudovať pri zvonici malý amfiteáter, ktorý slúži pre potreby kultúrnych podujatí v Srňacom.

Čo sa nám za 10 rokov podarilo?

• Vybudovať amfiteáter
• Osadiť informačnú tabuľu a erb pred dedinu
• Organizovať podujatia, ktoré sa tešia veľkej obľube verejnosti
• Organizovať brigády na skrášlenie Srňacieho
• Udržiavať „genius loci“ malebnej dedinky

Patrón svätý Anton

V roku 2015 bola v Srňacom osadená a vysvätená socha sv. Antona. Srňacie tak získalo svojho vlastného patróna. Autormi sochy sú Vlado Lofaj a Michal Palko, ktorí ju vytvorili bez nároku na honorár. Na svätého Antona sa tak od tohto dátumu v Srňacom koná odpustová slávnosť.

Plány do budúcna

• Vybudovanie ucelenej oddychovej zóny v Srňacom
• Uchovávať ľudovú architektúru a tradície
• Revitalizácia okolia zvonice
• Pokračovať v organizovaní ďalších ročníkov našich podujatí v Srňacom a v okolí.

Citáty


História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias. 

Marcus Tullius Cicero

Partneri

el logo novdk

Kontakt

Združenie Femina a spol.   Partizánska cesta 1513               02601 Dolný Kubín

Email: srnacie@gmail.com

Website: www.srnacie.eu

Newsletter

Chcete dostávať najnovšie indormácie? 

 

Newsletter brought to you by MailChimp.

Reklama